Милорад Петровић, председник Савета ДОМ-а РВИ Београда, и Бранка Стојић забранили су улаз новинарима на седницу Савета Дом-а. Испред сале су поставили чак и физико обезбеђење. Улаз је забрањен и свима који нису чланови Савета, чак и члановима ДОМ-а, односно Скупштине ДОМ-а. Неки су ово прокоментарисали као "наставак криминалних активности иза затворених врата". Истовремено се у јавности појавила информација коју је потписала Гина Раденовић, да је ново изабрани управник ДОМ-а РВИ, Никола Глушац преминуо и пре него што је и ступио на дужност. Глушац је преминуо почетком новембра, а надлежни су како ствари стоје крили ту информацију од јавости како би наставили са радом који су РВИ раније (на протесту) окарактерисали као незаконит.

У наставку текста је допис Гине Раденовић:

Preminuo-Glusac 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ НИЈЕ ПРИХВАТИЛА ЗАПИСНИК, БЕОГРАДСКОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА РАТНИХ И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ДОКАЗ ЗА ТО ЈЕ ДОКУМЕНТ СА САЈТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ КОЈИ ОБЈАВЉУЈЕМО У НАСТАВКУ ТЕКСТА.  НАПОМИЊЕМО И ДА ЈЕ НОВО ИЗАБРАНИ ПРЕДСЕДНИК УРМВИ БЕОГРАДА ЈОВО ЂАКОВИЋ НА ЈУЧЕРАШЊЕМ ГРАДСКОМ ОДБОРУ ИЗЈАВИО ПРЕД ДЕЛЕГАТИМА ДА ЗАПИСНИК НИСУ НИ ПРЕДАЛИ У АПР, ШТО СЕ САДА ИСПОСТАВИЛО КАО НЕИСТИНИТА ИЗЈАВА. 

ДОКУМЕНТ СА САЈТА АПР:

БУ 10531/2018

Дана 10.12.2018. године

Београд

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09,99/2011 и 44/2018), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави: УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА БЕОГРАДА, за регистрацију промене података у Регистар удружења , коју је поднео/ла:

Име и презиме: Јово Ђаковић


доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава:

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА БЕОГРАДА

Матични број: 06721478,

за регистацију промене података у Регистар удружења, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. Став 1. Тач. 6), Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Подносилац регистрационе пријаве број БУ 10531/2018, поднео је дана 06.12.2018. године, регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА БЕОГРАДА

у Регистар удружења и документацију заведену у потврди о поднетој регистрационој пријави број БУ 10531/2018.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да нису испуњени услови за регистрацију из следећих разлога:

Одредбом члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС 99/2011,83/2014) прописано је да по пријему пријаве регистратор проверава да ли су уз пријаву приложени прописани документи. Увидом у документацију за упис промене података о удружењу утврђено је да достављени записник са седнице надлежног органа, на којој су донете одлуке о промени података, не садржи потпис лица у функцији председавајућег седницом скупштине удружења, те се у складу са наведеним записник не може сматрати уредним за поступање и регистрацију промене података о удружењу. Потребно је доставити уредан записник са седнице скупштине, који ће бити потписан од стране лица које је испред скупштине удружења председавалао седницом на којој су донете предметне одлуке, а сходно одредби члана 15. став 2. тачка 2. Правилника о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења, којом је прописано да се уз пријаву за промену података у Регистру подноси записник са седнице надлежног органа за доношење одлуке о промени података, у изворнику односно овереном препису.

С обзиром на напред наведено, у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је донео одлуку као у диспозитиву.

Ако подносилац регистрационе пријаве, а у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења на интернет страни Агенције:

- поднесе нову регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је одлучено овим решењем и позове се на пријаву број БУ 10531/2018

- поднесе:

- уредан записник са седнице скупштине удружења који ће бити потписан од стране лица у функцији председавајућег седницом скупштине,

- плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет пријаве ( 1.400,00 динара),

задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем регистрацоне пријаве која је одбачена овим решењем.

Поука о правном средству:

Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за послове државне управе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

ПРАТИТЕ НАС!

joomla social media module

НОВОСТИ

12. Зимске параолимпијске игре у Пјонг Чангу
Дванаесте Зимске параолимпијске игре почеле су 09. марта 2018. године и трајаће до 18. марта ове године. 12. Параолимпијске игре одржаће се у Пјонг Ча...

Опширније...

TV KANAL9: Нови Сад обећао подршку ратним војним инвалидима
Удружење ратних и мирнодопских инвалида града Новог Сад је на састанку са градским властим упознало чланове Савета за особе са посебним потребама град...

Опширније...

Меморијални шаховски турнир: "БОДИН МАРЈАНОВИЋ"
Удружење РМВИ Раковице организовало је Меморијални шаховски турнир "Бодин Марјановић", са гостима из шаховског клуба Раковице и Београда . Турнир је д...

Опширније...

УРМВИ присуствовало обележавању Дана сећања на погром косовских Срба 17. марта 2004....
Свечана академија у оквиру обележавања Дана сећања на 17. март 2004. године - највећег етнички мотивисаног насиља над Србима од доласка међународне ми...

Опширније...

Министри Ђорђевић и Вулин открили споменик хероју Милану Тепићу
Претставници Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида Србије, присуствовали су откривању споменика народном хероју мајору Милану Тепићу. Спомени...

Опширније...