Највиши орган одлучивања у Удружењу је Скупштина. Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења. Чланове Удружења у Скупштини представљају делегати изабрани по територијалном принципу – по један делегат из сваког Удружења.

Скупштина Удружења:

 •     усваја Статут Удружења, његове измене и допуне и друге опште акте Удружења;
 •     бира и разрешава чланове Републичког и Надзорног одбора Удружења, Председника и Заступника Удружења;
 •     одлучује о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења;
 •     разматра и оцењује рад Удружења, његовог Председника, Заступника, Републичког и Надзорног одбора, усваја извештаје о раду, програме и планове рада Републичког и Надзорног одбора;
 •     усваја годишње финансијске извештаје и планове Удружења;
 •     одлучује о висини чланарине;
 •     одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 •     врши друге послове за којима се укаже потреба;
 •     доноси Пословник о свом раду
 1. Седнице Скупштине Удружења су изборне, редовне и ванредне
 2. Седнице Скупштине Удружења сазива Председник Удружења
 3. Седницом Скупштине Удружења председава Радно председништво изабрано на почетку седнице, јавним гласањем
 4. Скупштина Удружења пуноправно одлучује ако је присутна најмање половина њених чланова (делегата)
 5. Скупштина Удружења одлучује већином гласова присутних чланова (делегата) Скупштине Удружења

ПРАТИТЕ НАС!

НОВОСТИ

Ђаци Школе "20. октобар" посетили изложбу ратних фотографија
Ђаци Основне школе "20. октобар", посетили су изложбу ратних фотографија у Галерији Дома ратних војних инвалида у Београду, која је постављена поводом...

Опширније...

Чланови Дома ратних војних инвалида (РВИ) Београда, посетили Ивањицу.
Чланови Дома ратних војних инвалида (РВИ) Београда, данас су посетили Ивањицу. Током посете овом граду посетили су и одмаралиште "Голија". С обзиром ...

Опширније...

Андрија Младеновић отворио изложбу ратних фотографија у Дому РВИ
  У Дому Ратних војних инвалида у Београду у току је изложба поводом 73 године од одслобођења српске престонице, под називом: "Изложба ратних с...

Опширније...

71. традиционални спортски сусрет ратних и цивилних инвалида у Новом Саду
У Новом Саду одржан је 71. спортски сурет Савеза за спорт и рекереацију инвалида града Новог Сада и Дома ратних војни инвалида Београда. Током суср...

Опширније...

Самостална изложба мр. Весне Каракаш
Изложба академског сликара и магистра Весне Каракаш биће одржана од 25. августа до 08. септембра 2017. године у Галерији Дома ратних војних инвалида.&...

Опширније...