Највиши орган одлучивања у Удружењу је Скупштина. Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења. Чланове Удружења у Скупштини представљају делегати изабрани по територијалном принципу – по један делегат из сваког Удружења.

Скупштина Удружења:

 •     усваја Статут Удружења, његове измене и допуне и друге опште акте Удружења;
 •     бира и разрешава чланове Републичког и Надзорног одбора Удружења, Председника и Заступника Удружења;
 •     одлучује о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења;
 •     разматра и оцењује рад Удружења, његовог Председника, Заступника, Републичког и Надзорног одбора, усваја извештаје о раду, програме и планове рада Републичког и Надзорног одбора;
 •     усваја годишње финансијске извештаје и планове Удружења;
 •     одлучује о висини чланарине;
 •     одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 •     врши друге послове за којима се укаже потреба;
 •     доноси Пословник о свом раду
 1. Седнице Скупштине Удружења су изборне, редовне и ванредне
 2. Седнице Скупштине Удружења сазива Председник Удружења
 3. Седницом Скупштине Удружења председава Радно председништво изабрано на почетку седнице, јавним гласањем
 4. Скупштина Удружења пуноправно одлучује ако је присутна најмање половина њених чланова (делегата)
 5. Скупштина Удружења одлучује већином гласова присутних чланова (делегата) Скупштине Удружења

ПРАТИТЕ НАС!

НОВОСТИ

Градски секретаријат у посети редакцији Војног Инвалида и УРВМИ Београда
  Ирина Милосављевић, референт за сарадњу са удружељима, Градске Управе града Београда из сектора за развој услуга социјалне заштите и сарадње...

Опширније...

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПРАВИМА РВИ СТИГАО У СКУПШТИНУ
ПРЕДЛЛОГ, ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, ДОБИЛИ СУ СВИ НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ И СКУПШТИНСКА РАСПАВА О ИСТОМ...

Опширније...

Војни инвалид, без обе ноге и руке, слика и уређује новине
Када је пре 20 година у рату изгубио обе ноге и руку, Србин из Хрватске Душан Вукојевић, до тада вајар и клесар, започео је нови живот као успешан с...

Опширније...

Основан Савет галерије Дома ратних војних инвалида
У циљу бољег функционисања Галерије Дома РВИ, основан је Савет галерије. Договрено је да Савет гелерије чини седморо чланова и на ту функцију изабра...

Опширније...

Дан сећања на жртве злочиначке акције Олуја
Представници Удружења ратних војних и мирнодопских инвалида Србије присуствовали су дану сећања на страдале и прогнане Србе у злочиначкој акцији "Ол...

Опширније...