Највиши орган одлучивања у Удружењу је Скупштина. Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења. Чланове Удружења у Скупштини представљају делегати изабрани по територијалном принципу – по један делегат из сваког Удружења.

Скупштина Удружења:

 •     усваја Статут Удружења, његове измене и допуне и друге опште акте Удружења;
 •     бира и разрешава чланове Републичког и Надзорног одбора Удружења, Председника и Заступника Удружења;
 •     одлучује о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења;
 •     разматра и оцењује рад Удружења, његовог Председника, Заступника, Републичког и Надзорног одбора, усваја извештаје о раду, програме и планове рада Републичког и Надзорног одбора;
 •     усваја годишње финансијске извештаје и планове Удружења;
 •     одлучује о висини чланарине;
 •     одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 •     врши друге послове за којима се укаже потреба;
 •     доноси Пословник о свом раду
 1. Седнице Скупштине Удружења су изборне, редовне и ванредне
 2. Седнице Скупштине Удружења сазива Председник Удружења
 3. Седницом Скупштине Удружења председава Радно председништво изабрано на почетку седнице, јавним гласањем
 4. Скупштина Удружења пуноправно одлучује ако је присутна најмање половина њених чланова (делегата)
 5. Скупштина Удружења одлучује већином гласова присутних чланова (делегата) Скупштине Удружења

ПРАТИТЕ НАС!

НОВОСТИ

Самостална изложба мр. Весне Каракаш
Изложба академског сликара и магистра Весне Каракаш биће одржана од 25. августа до 08. септембра 2017. године у Галерији Дома ратних војних инвалида.&...

Опширније...

Чланови Дома ратних војних инвалида (РВИ) Београда, посетили Ивањицу.
Чланови Дома ратних војних инвалида (РВИ) Београда, данас су посетили Ивањицу. Током посете овом граду посетили су и одмаралиште "Голија". С обзиром ...

Опширније...

Адвокатска канцеларија: "Petrikić & Partneri AOD u saradnji sa, CMS Reich-Rohrwig...
Адвокатска канцеларија: "Petrikić & Partneri AOD u saradnji sa, CMS Reich-Rohrwig Hainz" и Руско српско удружење за децу са посебним потребама, по...

Опширније...

УРМВИ Србије посетило АСОЦИЈАЦИЈУ ХЕРОЈА РУСИЈЕ
На позив АСОЦИЈАЦИЈЕ ХЕРОЈА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ, удружење РМВИ СРБИЈЕ, упутило је свог претстваника на активности патриотске акције „Вахта Героев Отечест...

Опширније...

Дејана Бачко бори се за пласман на параолимпијске игре у Токију!
 На путу до Токија, Дејану чекаују стотине сати тренинга! Паратеквондо је једна од најзахтевнијих параолимпијских дисциплина!     Д...

Опширније...