Највиши орган одлучивања у Удружењу је Скупштина. Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења. Чланове Удружења у Скупштини представљају делегати изабрани по територијалном принципу – по један делегат из сваког Удружења.

Скупштина Удружења:

 •     усваја Статут Удружења, његове измене и допуне и друге опште акте Удружења;
 •     бира и разрешава чланове Републичког и Надзорног одбора Удружења, Председника и Заступника Удружења;
 •     одлучује о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења;
 •     разматра и оцењује рад Удружења, његовог Председника, Заступника, Републичког и Надзорног одбора, усваја извештаје о раду, програме и планове рада Републичког и Надзорног одбора;
 •     усваја годишње финансијске извештаје и планове Удружења;
 •     одлучује о висини чланарине;
 •     одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 •     врши друге послове за којима се укаже потреба;
 •     доноси Пословник о свом раду
 1. Седнице Скупштине Удружења су изборне, редовне и ванредне
 2. Седнице Скупштине Удружења сазива Председник Удружења
 3. Седницом Скупштине Удружења председава Радно председништво изабрано на почетку седнице, јавним гласањем
 4. Скупштина Удружења пуноправно одлучује ако је присутна најмање половина њених чланова (делегата)
 5. Скупштина Удружења одлучује већином гласова присутних чланова (делегата) Скупштине Удружења

ПРАТИТЕ НАС!

НОВОСТИ

Интервју Зоран Ђорђевић: Нико државним службеницима није рекао да треба да штеде...
Влада неће штедети на ратним инвалидима... Ђорђевић: "Тврдим да нико у Влади Србије није против ветерана и ратних војних инвалида! Нико службеницима ...

Опширније...

Стефановић и Вулин одржали састанак са претставницима борачких удружења и удружења пензoнисаних...
Потпредседник Владе Србије Небојша Стефановић и министар одбране Александар Вулин одржали су у дому Војске састанак са претставницима борачких удружењ...

Опширније...

УРМВИ тражило пријем код Председника Александра Вучића
  Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Србије, тражило је пријем код Предсеника републике Србије, Александра Вучића. 

Опширније...

Андрија Младеновић отворио изложбу ратних фотографија у Дому РВИ
  У Дому Ратних војних инвалида у Београду у току је изложба поводом 73 године од одслобођења српске престонице, под називом: "Изложба ратних с...

Опширније...

Вучић на Паради победе у Москви, одмах поред Путина и Нетањахуа ...
Председник Србије Александар Вучић, присуствовао је Паради победе у Москви, где је протоколарно смештен одмах поред председника Руске федерације Влади...

Опширније...