Највиши орган одлучивања у Удружењу у периоду између две седнице Скупштине Удружења је Републички одбор Удружења који реализује одлуке и закључке Скупштине, односно:

 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања њених одлука и закључака;
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • поверава посебне послове појединим члановима;
 • доноси Програм свог рада, План прихода и расхода и друге одлуке финансијске природе;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање једне трећине чланова Скупштине Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси

Скупштини на усвајање;

 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног Заступника удружења за тај поступак;
 • одлучује о другим питањима за која нису, Законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.
 • Републички одбор има 33 члана. Њихов мандат траје четири године, као и мандат чланова Скупштине Удружења која их је изабрала и могу поново бити бирани на исту функцију.
 • Републички одбор се састаје према потреби.

СПИСАК ЧЛАНОВА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА РМВИ СРБИЈЕ:

 1. Мирослав Лазовић
 2. Драгослав Дашић
 3. Милорад Величковски
 4. Зоран Никодијевић
 5. Момчило Мицић
 6. Драган Кокановић
 7. Драган Вељовић
 8. Славољуб Васиљевиц
 9. Радивој Гладовић
 10. Ангел Зарков
 11. Владислав Миливојевић
 12. Ненад Живковић
 13. Марјан Јовановић
 14. Драган Стојковић
 15. Драгица Јовановић
 16. Синиша Драшковић
 17. Слободан Вукашиновић
 18. Војимир Лековић
 19. Ранђел Анђелковић
 20. Ђорђе Контић
 21. Вукашин Мандић
 22. Драган Лазовић
 23. Драган Митровић
 24. Милан Злојутро
 25. Миле Дакић
 26. Себастијан Мирковић
 27. Драган Ђорговић
 28. Љутомир Шапоњић
 29. Новица Филиповић
 30. Душан Вукојевић
 31. Илија Загорац

ПРАТИТЕ НАС!

НОВОСТИ

Изложба сликарке Јевросиме Лукић у Дому РВИ
Сликар, Јевросима Лукић, која је члан Удружења ликовних уметника Шабац и ликовне групе Дома Војске Србије, групе Мајдан са Сењака и Ликовног удружења ...

Опширније...

Андрија Младеновић отворио изложбу ратних фотографија у Дому РВИ
  У Дому Ратних војних инвалида у Београду у току је изложба поводом 73 године од одслобођења српске престонице, под називом: "Изложба ратних с...

Опширније...

Ђаци Школе "20. октобар" посетили изложбу ратних фотографија
Ђаци Основне школе "20. октобар", посетили су изложбу ратних фотографија у Галерији Дома ратних војних инвалида у Београду, која је постављена поводом...

Опширније...

Промоција књиге, генерала Милисава Секулића
Промоција књиге: "Губитци оружаних снага СФРЈ у оружаним сукобима у 1991. години до јуна 1992. године", аутора генерала српске војске Републике Српске...

Опширније...

TV KANAL9: Нови Сад обећао подршку ратним војним инвалидима
Удружење ратних и мирнодопских инвалида града Новог Сад је на састанку са градским властим упознало чланове Савета за особе са посебним потребама град...

Опширније...