Statistika poseta
»   Online       1
»   Juče          1
»   Danas       1
»   Nedeljno   9
»   Mesečno   30
»   Godišnje   422


DOBRO DOŠLI NA SAJT

Sajt je informativnog karaktera namenjen svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa aktivnostima, programom i radom udruženja.

Sajt je prevashodno namenjen da se bavi zaštitom ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i ukazuje na probleme kojim se susrecu i ovde na sajtu možete da se informišete kako te probleme da rešite i kome ili kojoj organizaciji da se obratite za razrešenje vaših problema.

Takođe na sajtu možete da se informišete i preko časopisa - Vojni invalid, koji izlazi svaki drugi mesec i gde možete da saznate sve najnovije informacije o aktivnostima udruženja.

U sadržaju ovog sajta kroz tekst, slike i video materijale možete pronaći podatke o aktivnostima udruženja kao i da se informišete o svim potrebama vojnih i mirnodobskih invalida.

Kontakt informacije:
ul. Savski trg 9/3
mail: udruzenje.rmvisrbije@open.telekom.rs
tel. 011 / 6687 - 845     i     011 / 7610 - 780
fax. 011 / 7610 - 850

Važno obaveštenje

Obaveštavamo sve primaoce o visini primanja invalidnina da možete pronaći u meniju - Dokumenti i pod meniju - Invalidnina.

Udruženje Ratnih i Mirnodopskih Vojnih Invalida Srbije - RMVI Srbije

Udruženje Ratnih i Mirnodopskih Vojnih Invalida Srbije je organizacija koja se bavi zaštitom ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, omogućavajući im da im se život dodatno olakša, materijalno-socijalni položaj poboljša, a ukupan status unapredi. Sve ovo može se ostvariti organizovanim omogućavanjem i odobravanjem posebnih olakšica i pogodnosti prilikom rešavanja njihovih stambenih potreba, zapošljavanja, korišćenja zdravstvenih usluga, javnog prevoza, upisa u školu dece i obezbeđivanja stipendije i smeštaja u domove za vreme školovanja, plaćanja komunalnih i drugih usluga, zatim obezbeđivanjem olakšanog i besplatnog parkiranja na rezervisanim parking mestima ispred svih javnih ustanova i zgrada u kojima stanuju teški invalidi, izgradnjom rampi za invalide u kolicima na što više mesta, uklanjanjem arhitektonskih barijera koje onemogućavaju njihovo kretanje, omogućavanjem da pod povoljnijim uslovima mogu da koriste kulturne, sportske i zabavne sadržaje itd.

Udruženje se takođe bavi obezbeđivanjem dodatnih olakšica i pogodnosti za vojne invalide, posebno najteže, pa i za pojedine kategorije korisnika porodične invalidnine, a može se realizovati na svim nivoima, posebno na nivou lokalne samouprave, odnosno u svakoj konkretnoj opštini. Inicijative za ovakav pristup rešavanju posebnih potreba i jačanje njihovog materijalno-socijalnog položaja i ukupnog statusa treba da pokreću opštinska i gradska udruženja RMVI, Udruženje RMVI Srbije, Ministarstvo rada i socijalne politike - Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, sva druga republička ministarstva, organi uprave, institucije i organizacije, rečju, svi koji mogu doprineti njihovom uvođenju i realizaciji.