Statistika poseta
»   Online       1
»   Juče          4
»   Danas       1
»   Nedeljno   30
»   Mesečno   83
»   Godišnje   83O NAMA


  1. Udruženje je nastavljač rada i pravni sledbenik Udruženja ratnih vojnih invalida osnovanog 28. oktobra 1919. godine, koje je po završetku Drugog svetskog rata nastavilo rad od 28. oktobra 1945. godine.
  1. Udruženje RMVI Srbije je od 2006. godine, kao jedino udruženje vojnih invalida iz Srbije član Svetske federacije veterana (World Veterans Federation) u kojoj deluje pod nazivom na engleskom jeziku koji glasi: Union asociation of disabled war veterans and peacetime military of Serbia.
  2. Najveća i najznačajnija postignuća, odnosno rezultati rada i delovanja Udruženja RMVI Srbije, do sada, su:
  1. Udruženje RMVI Srbije raspolaže visokoobrazovanim, stručnim i osposobljenim kadrovima za izvršavanje svojih brojnih i složenih zadataka. U službi Udruženja zaposleno je pet radnika od kojih su dva fakultetski obrazovana, jedan ima višu a dva srednju stručnu spremu, a u rukovodstvu Udruženja je bio a i sada je veći broj takođe fakultetski obrazovanih i stručnih pojedinaca, vrsnih poznavalaca propisa o zakonskoj zaštiti vojnih invalida i problema u njenom ostvarivanju, dugogodišnjih aktivista u invalidskim udruženjima. Udruženje raspolaže i solidnim tehničkom i drugom opremom i prostornim uslovima potrebnim za uspešan rad i delovanje.
  2. Rešenjem Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije Broj 110-00-391/9/211-11, od 11.07.2011. godine, za Udruženje RMVI Srbije utvrđen je status reprezentativnog udruženja u grupi udruženja vojnih invalida. Status reprezentativnosti utvrđen je za period od 01.01.2012. - 01.01.2015. godine, odnosno od tri godine, a na osnovu podataka o broju članova, broju organizacionih obilka delovanja, rezultata dosadašnjeg rada, drugih kriterijuma i ocene ostvarenog stepena afirmacije i društvenog ugleda rangirano je kao prvo u grupi reprezentativnih udruženja vojnih invalida u kojoj je status reprezentativnosti utvrđen samo za još jedno od oko 20 udruženja vojnih invalida koliko ih danas ima u Srbiji a od kojih je većina podnela zahtev za utvrđivanje statusa reprezentativnog udruženja.