Statistika poseta
»   Online       1
»   Juče          4
»   Danas       1
»   Nedeljno   30
»   Mesečno   83
»   Godišnje   83SKUPŠTINA

Najviši organ odlučivanja u Udruženju je Skupština. Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja. Članove Udruženja u Skupštini predstavljaju delegati izabrani po teritorijalnom principu – po jedan delegat iz svakog Udruženja.

Skupština Udruženja:


Sednice Skupštine Udruženja su izborne, redovne i vanredne

Sednice Skupštine Udruženja saziva Predsednik Udruženja

Sednicom Skupštine Udruženja predsedava Radno predsedništvo izabrano na početku sednice, javnim glasanjem

Skupština Udruženja punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina njenih članova (delegata)

Skupština Udruženja odlučuje većinom glasova prisutnih članova (delegata) Skupštine Udruženja