Statistika poseta
»   Online       1
»   Juče          4
»   Danas       1
»   Nedeljno   30
»   Mesečno   83
»   Godišnje   83PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO

Svim Udruženjima RMVI Srbije predlažemo da naprave jedinstvenu pristupnicu za sve članove, kako postojeće tako i novoprimljene, pošto Udruženje RMVI Srbije prelazi na elektronsko vođenje evidencije svojih članova. Iz toga proizilazi potreba za uniformnim i jedinstvenim oblikom predstavljanja članova Udruženja.

Postoji potreba da se među našim članovima napravi anketa koja bi utvrdila socijalno-ekonomsko stanje naših članova, zdravstvene, stambene i druge probleme uz obaveznu pisanu saglasnost svakog člana.


Saznanja iz ankete bi poslužila kao osnova za pravljenje projekata namenjenih rešavanju problema naših članova.

Pre nego što date punovažan pristanak za obradu podataka i pristupite popunjavanju upitnika za članove Udruženja RMVI pažljivo pročitajte ovo obaveštenje o obradi podataka u cilju upoznavanja.

Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka je ustanovljena od strane rukovaoca i sa ciljem uspostavljanja baze podataka o individualnim potrebama članova Udruženja na lokalnom i regionalnom nivou.

Cilj prikupljanja ovih podataka je ustanovljavanje baze podataka radi potpunijeg uvida u socijalne, materijalne, zdravstvene i druge probleme članova Udruženja RMVI, što će poslužiti kao orijentacija u naporima za njihovo rešavanje.

Podaci se unose tako što se zaokruži odgovarajući broj ili slovo ispred navedenog podatka, ili se traženi podatak čitko upiše na za to predviđeno mesto.

U ovom dokumentu popunjavate pristupnicu za članove Udruženja RMVI Srbije